Leerstoel NN Perspectieven op een gezond en gelukkig leven
geluk.ugent.be/index

De leerstoel NN “Perspectieven op een gezond en gelukkig leven” werd opgestart om te ontdekken wat mensen gelukkig maakt. De Leerstoel werd in 2017 opgericht met de steun van NN en werd verlengd tot eind 2020.

Over het Nationaal Geluksonderzoek

Hoe gelukkig is de Belg? Wat bepaalt ons geluk? Zijn senioren vandaag gelukkiger dan adolescenten? Wat is de relatie tussen persoonlijkheid en geluksgevoel? Wat is de impact van goede sociale relaties? Is de Belg klaar voor een lang en gelukkig leven?

Al drie jaar lang analyseert het Ugent-NN Nationaal Geluksonderzoek van de UGent en levensverzekeraar NN wat de Belg gelukkig maakt en hoe we dit geluk kunnen bevorderen in onze samenleving. De eerste resultaten hiervan werden tussen maart 2018 en maart 2019 bekend gemaakt.

Tussen begin februari 2020 en eind april 2020 werd een nieuwe bevraging afgenomen bij 4112 mensen. Op basis hiervan werd een representatieve steekproef getrokken van 2921 Belgen die werden opgesplitst in twee groepen naargelang het tijdstrip dat ze de vragenlijst invulden. Op die manier konden de onderzoekers het geluk van de Belgen in een periode van 6 weken voor de COVID-19 uitbraak vergelijken met een 6-tal weken na die uitbraak, toen strenge maatregelen werden opgelegd in heel ons land. De nieuwe bevraging peilde naar het geluk en de levenstevredenheid van de Belg waarbij thema’s als gezondheid, sociale relaties, de werkomgeving en de financiële situatie verder werden uitgediept. Daarnaast was er ook meer aandacht voor wat mensen nu écht verlangen van het leven en hoe men staat tegenover ouder worden. Ook de rol van het persoonlijke karakter kwam in beeld.

Vervolgens gebeurde er eind 2020 nog een derde verkorte bevraging bij 4558 Belgen (opnieuw een representatieve steekproef van 1380 mensen) om ook het effect van de 2 golf van de coronacrisis in kaart te kunnen brengen. De impact van zowel de 1e golf en de 2e golf op ons nationaal geluk staat beschreven in de rapporten hieronder.

Uniek aan het onderzoek is dat het in volledige anonimiteit gebeurde. Geluk kan immers een gevoelig thema zijn en dan is het belangrijk dat men bij een bevraging zichzelf kan zijn en naar waarheid alle vragen beantwoordt.

Doel

- In kaart brengen van de algemene levenstevredenheid van de Belg: in welke mate hebben de Belgen een gelukkig bestaan? 

- Onderzoek naar de factoren/levensdomeinen die hieraan gerelateerd zijn  

- Aanbevelingen formuleren ter bevordering van de algemene levenstevredenheid  

Gepubliceerde rapporten van de eerste bevraging (2017-2019)

Gepubliceerde rapporten van de tweede bevraging (2020)

Gepubliceerde rapporten van de derde bevraging (eind 2020)

Contact

Prof. Dr. Lieven Annemans

In de media

UGent UGent